-- Pay with PayPal --

Shipping by DHL

Hướng dẫn tính năng tra cứu trên phần mềm ALLMOTO

Home , Dịch vụ   0 Comments
Hướng dẫn tính năng tra cứu trên phần mềm ALLMOTO

Hướng dẫn tính năng tra cứu trên phần mềm ALLMOTO

Tại màn hình điện thoại, ta nhấp vào giao diện của ALLMOTO ==> Nhấp vào Tra cứu  ==> Chọn hãng xe ==>  Chọn đời xe

1, Chức năng tra cứu mã lỗi, màu dây

Chọn Tra mã lỗi, màu dây ==> Ta nhập mã lỗi vào ô nhập mã lỗi ( Ta có thể dựa vào số lần nháy của đèn trên bảng táp lô đồng hồ để biết được mã lỗi ) ==> Ta nhấp vào icon đèn báo lỗi trên xe

 

Phần mềm sẽ hiện ra cho chúng ta biết nội dung mã lỗi, các nguyên nhân gây ra lỗi và gợi ý sửa chữa.

2, Chức năng tra cứu chân

Ta chọn Tra cứu chân   ==>  Chọn vào phụ tùng mà ta muốn tra cứu chân  ==>  Nhấp vào ô Vị trí chân để chọn chân mà ta muốn tra cứu.

 

 

Phần mềm sẽ hiển thị ra cho chúng ta biết màu dây, chức năng các trạng thái tín hiệu và biểu hiện khi lỗi của chân đó.

3, Chức năng kết nối SMARTTOOL

 Ta chọn Kết nối SMARTTOOL ==>  Chọn phụ tùng cần kết nối với máy ==> Chọn kiếu kết nối (KẾT NỐI KIỂU 1 là kết nối dành cho máy SMARTTOOL bản V1, KẾT NỐI KIỂU 2 là kết nối dành cho máy SMARTTOOL 2 )

 

Đối với dòng xe Honda, KIỂU KẾT NỐI 1 của mục Khác/ sẽ là kiểu kết nối dùng để dò mã ECMID dành cho máy SMARTTOOL bản V1 , KẾT NỐI KIỂU 2 sẽ là vị trí SCU trên xe. Đối với dòng xe Yamaha thì mục Khác là vị trí SCU trên xe

Trên đây là hướng dẫn tính năng tra cứu trên phần mềm ALLMOTO, chúc các anh thành công hơn với ALLMOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Captcha
Blog Search
Latest Comments

Or sign in with:

Compare (0 items) My wishlist Liên hệ với chúng tôi
Please login first

Or sign in with:

Please login first

Or sign in with:

Your cart

There are no more items in your cart