-- Pay with PayPal --

Shipping by DHL

DIAG-01
100 Items

VIDEO

Item Rating:
5 average based on 4 ratings.

Đánh giá sản phẩm

Chức năng phù hợp , giá máy tốt. Sẽ ủng hộ thêm xốp

  • Was this comment useful to you?
  • Report abuse

Đánh giá sản phẩm

Đã mua thêm cái thứ 2 cho thg e cùng làm nghề ở nhà. Máy sử dụng tốt, ae kỹ thuật hỗ trợ nhiệt tình

  • Was this comment useful to you?
  • Report abuse

Đánh giá sản phẩm

Đúng máy mà ae thợ cần, tôi ít làm khóa thông minh và đồng hồ nên mua máy này sử dụng. 10 điểm cho shop!

  • Was this comment useful to you?
  • Report abuse

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm sử dụng tốt, giá cả quá phù hợp cho anh em thợ ở vùng nông thôn như tôi. Tôi sẽ giới thiệu thêm cho mấy anh em ở chỗ tôi mua sản phẩm này

  • Was this comment useful to you?
  • Report abuse

You're reviewing “Motor diag”

Or sign in with:

Compare (0 items) My wishlist Contact us
Please login first

Or sign in with:

Please login first

Or sign in with:

Your cart

There are no more items in your cart