-- Pay with PayPal --

Shipping by DHL

Danh sách mã ECU HONDA hỗ trợ remap/Tuning/mở tua - ECU do hãng Shindengen sản xuất (Idling Stop ECUs)

Home , Dịch vụ , Tin tức   1 Comments
Danh sách mã ECU HONDA hỗ trợ remap/Tuning/mở tua - ECU do hãng Shindengen sản xuất (Idling Stop ECUs)

Autoshop chia sẻ danh sách mã ECU của Honda sử dụng công nghệ đề từ ACG:

 • Honda Airblade 125 (2013 đến 2015)| ECM-K27
 • Honda Airblade 125 (2016 đến 2019)| ECM-K66 | Có smartkey
 • Honda Airblade 125 (2016 đến 2019)| ECM-K66 | không smartkey
 • Honda Airblade (2020)| ECM-K1FGA | Có smartkey
 • Honda Airblade (2020)| ECM-K1FGA | Không smartkey
 • Honda Lead 125 (2013 đến 2015)| ECM-K12
 • Honda Lead 125 (2016 đến 2019)| ECM-K12 | Không smartkey
 • Honda Lead 125 (2016 đến 2019)| ECM-K12 | Có smartkey
 • Honda Lead 125 (2020)| ECM-K1FGA | Có smartkey
 • Honda Shmode (2013 đến 2015)| ECM-K29
 • Honda Shmode (2016 đến 2020)| ECM-K29K/M | Có smart key
 • Honda Shmode (2016 đến 2020)| ECM-K29K/M | Không smart key
 • Honda Shmode (2020)| ECM-K1R | Có smartkey
 • Honda Shmode (2020)| ECM-K1R | Không smartkey
 • Honda Shmode (2021)| ECM-K1N | Có smartkey
 • Honda Shmode (2021)| ECM-K1N |  Không smartkey
 • Honda PCX (2015 đến 2016)| ECM-K35 | Có smart key
 • Honda PCX (2015 đến 2016)| ECM-K35 | Không smart key
 • Honda PCX (2017 đến 2018)| ECM-K96 | Có smart key
 • Honda PCX (2017 đến 2018)| ECM-K96 | Không smart key
 • Honda PCX (2018 đến 2020)| ECM-K97 | Có smart key
 • Honda PCX (2018 đến 2020)| ECM-K97 | Không smart key
 • Honda PCX (2018 đến 2020)| ECM-K97 | Có smart key
 • Honda PCX (2021)| ECM-K1Z/K1Y | Có smart key
 • Honda PCX (2021)| ECM-K1Z/K1Y | Không smart key
 • Honda SH 125 (2015 đến 2016)| ECM-K01 | Có smartkey
 • Honda SH 125 (2015 đến 2016)| ECM-K01 | Không smartkey
 • Honda SH 150 (2015 đến 2016)| ECM-K02 | Có smartkey
 • Honda SH 150 (2015 đến 2016)| ECM-K02 | Không smartkey
 • Honda SH 125 (2017 đến 2019)| ECM-K77 | Có smartkey
 • Honda SH 125 (2017 đến 2019)| ECM-K77 | Không smartkey
 • Honda SH 150 (2016 đến 2019)| ECM-K78 | Có smartkey
 • Honda SH 150 (2016 đến 2019)| ECM-K78 | Không smartkey
 • Honda SH 125 (2020)| ECM-K0R | Có smartkey
 • Honda SH 125 (2020)| ECM-K0R | Không smartkey
 • Honda SH 150 (2020)| ECM-K0S | Có smartkey
 • Honda SH 150 (2020)| ECM-K0S | Không smartkey
 • Honda Vario (2016 đến 2019)| ECM-K59J/F/K | có smartkey
 • Honda Vario (2016 đến 2019)| ECM-K59J/F/K | Không smartkey
 • Honda Vario (2016 đến 2019)| ECM-K60R | Có smartkey
 • Honda Vario (2016 đến2019)| ECM-K60R | Không smartkey
 • Honda Vision (2015) | ECM-K44
 • Honda Vision (2016 đến2019) | ECM-K44-Có smartkey
 • Honda Vision (2016 đến 2019) | ECM-K44-Không smartkey
 • Honda Vision (2021) | ECM-K2C- Có smartkey
 • Honda Vision (2021) | ECM-K2C- Không smartkey

Autoshop hiện đang sản xuất và phân phối thiết bị remap cho các mã ECU trên và sẽ liên tục cập nhật các mã ECM mới nhất 

1 Comments

  • Avatar
   Michael Smit
   Apr 10, 2021

   Chào bạn. Mình đăng tìm ECU (racing) cho xe SH Việt 2014. Bạn có hàng hoặc biết tìm ở đâu không?

Leave a Reply

Captcha
Blog Search
Latest Comments

Or sign in with:

Compare (0 items) My wishlist Liên hệ với chúng tôi
Please login first

Or sign in with:

Please login first

Or sign in with:

Your cart

There are no more items in your cart