13.400.000 (đ)
Thay vì:
15.400.000 (đ)
Số Lượng
+
Buy from your local dealer
CHI TIẾT SẢN PHẨM
THÔNG TIN KỸ THUẬT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG