Tầm nhìn:
 
 " Nâng thợ máy Việt Nam vươn tầm thế giới "