Sứ mệnh:

  •    Là một công ty nghiên cứu, sản xuất đi tiên phong trong nghiên cứu, phát triển thiết bị chẩn đoán, sửa chữa khóa thông minh, khóa từ cho mô tô, xe máy tại Việt Nam. Với mục tiêu thiết bị do người Việt sản xuất và cho người Việt sử dụng. Hướng tới là một công ty xuất thiết bị vươn ra toàn cầu. 
  •    Hướng tới là một công ty bao gồm trung tâm đào tạo sửa chữa điện, điện tử cho ô tô, xe máy chuyên nghiệp. Mang công nghệ tới gần hơn với thợ máy Việt.